Hoạt động

Phú Thọ: Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát thị trường trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thực hiệnKế hoạch số 17/KH-TCQLTT ngày 24/11/2020 của Tổng cục Quản lý thị trường về Kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường cuối năm 2020; trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2020; trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (Quyết định số 206/QĐ-CQLTT ngày 01/12/2020 và Quyết định số 06/QĐ-CQLTT ngày 14/01/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ).